Två länder – én elv

Om projektet

Vi tar stegen för att göra Klarälven-Trysilelva-Femundselva till ett av Skandinaviens mest laxrika och hållbara vattensystem. Projektet Två länder – én elv 2017-2021 har sin grund i de resultat och förslag som lyftes fram i projektet ”Vänerlaxens fria gång”.

Logotyp för Interreg Sverige-Norge, EU.
Logotyperna för EUs Interreg-projekt mellan Sverige och Norge, Statsforvaltaren i Innlandet och Länsstyrelsen Värmland.