Dokumentation

Projektet Två länder – én elv har dokumenterats i flera rapporter och presentationer. Hör av dig till Länsstyrelsen om du vill ta del av något specifikt material.

På Länsstyrelsens webbplats kan du också ladda ner slutrapporten för projektet.

Publikation – Slutrapport Två länder – én elv