Delprojekt 2:1 Restaurera flottningsrensade biotoper

I och med att älven med dess biflöden varit flottled har de även rensats på material som utgör livsmiljöer för olika fiskarter, insekter och växter. Vattenbiotoperna behöver därför återställas.

Mål

Minst 3 mil av Klarälven och/eller Klarälvens/Trysilelvas biflöden är restaurerade.

Resultat/effekt

Ökad produktion av lax och öring.