Delprojekt 1:1 Ökad fångst av uppvandrande lax och öring

Resultaten från projektet Vänerlaxens fria gång visade att en stor del (22-82%) av den uppvandrande vilda laxen inte hittar in i fiskvägen vid Forshaga och därför aldrig transporteras upp till lekområdena. Det behövs därför konkreta åtgärder som kraftigt förbättrar situationen.

Mål

Projektering och inleda processer för ombyggnad av fiskväg/fälla, ytterligare fiskväg/ar samt förändrad spillvattentappning.

Resultat/effekt

50% av lekbeståndsmålet (5-6000 laxar) fångas i och transporteras från Forshaga till lekområdena. Fångst/passageeffektivitet: 94% (BMT – Bästa Möjliga Teknik).