Delprojekt 3:1 Minskad genetisk förlust hos Klarälvens och Gullspångsälvens lax- och öringstammar

I och med att Klarälven sedan 1960-talet utgjort ”hemälv” (avelstäkt, odling, smoltutsättning) även för den odlade stammen av Gullspångslax har en genetisk påverkan och förändring skett hos både de odlade och vilda stammarna av Klarälvslax och öring.

Mål

Utredning som visar hur avel, odling, samt utsättning av de odlade stammarna av Gullspångslax- och öring på lämpligaste vis flyttas från Klarälven till ett annat område.

Resultat/effekt

Upphörd genetisk negativ påverkan.