Biotoprestaurering, återintroduktion och populationsövervakning