Referensgruppsmöte 7 december 2017 Klarälvdalens folkhögskola

Torsdag 7 december hölls ett referensgruppsmöte på Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet. Hör av dig till Länsstyrelsen om du vill ta del av presentationer och material från mötet.

Presentationer från mötet

Grete Algesten, Atle Rustadbakken: Två länder – én elv: vad vill vi åstadkomma?

Jon Museth (NINA): Fiskesamfunnet i Femund-/Trysil-/Klarelven – hvor stort er avviket fra naturtilstanden? 

Pär Gustafsson: Rehabilitering av Klarälven efter flottningsrensning,  delprojekt 2:1

Henriette Kildal, Fylkesmannen Atle Rustadbakken, Fylkesmannen: Plan for reetablering og kultivering av Klarälvslaks i Femund- og Trysilelva

Grete Algesten: Biologisk mångfald och regleringspåverkan

Pär Gustafsson
Delprojekt 1:2 – Ökad överlevnad för nedströmsvandrande smolt och kelt vid Edsforsen: En lång lax-färd mot natt – ett drama i åtta delar

I referensgruppen för Två länder – én elv sitter:

  • Kommuner
  • Kraftbolag
  • Klarälvens Vattenråd
  • Klarälvens fiskeråd
  • Sportfiskarna
  • Fiskevårdsområdesföreningar
  • Elveierlag
  • Trysil fellesforening for jakt og fiske
  • Engerdal fjellstyre
  • m fl